En engasjert pedagogisk stemme med særlig fokus på praksisutvikling i arbeidet mot mobbing.

tirsdag 11. august 2015

Første skoledag

EN PANGSTARTRett fra levra
Ofte knyttes det lave forventninger til det som skjer første skoledag. For elevene, er høydepunktet klassesammensetningen og sin egen plassering i den. Det minst interessante er dagens innhold. Utdeling av timeplaner, (altfor) mye informasjon og en eller annen (ultrakjedelig) bli-kjent-navnerunde/-lek, dekker de flestes forventninger. Deretter forventes det at dagen er over. Med to års skolepensum på ett skoleår, teller hver dag - og time - i min bok. Derfor vil jeg bruke første skoledag til å komme igang!

En annen grunn til å benytte seg av den gyldne muligheten første skoledag er, ligger i et behov for å sette kursen for miljøet som skal skapes. Mine elever kommer fra svært ulike fagmiljøer, mange med broket fortid og svært ulike utfordringer og motivasjon. De har tidligere valgt vekk de akademiske fagene det nå skal dreie seg om, og mange har særdeles dårlige erfaringer med nettopp disse fagene. Noen har også etablert solide forsvarsstrategier, som ikke er spesielt sosialt samlende. I og med at mesteparten av året preges av høyt tempo, som inkluderer og krever høy selvdisiplin, stor vilje til å "stupe uti" og prøve ny kunnskap osv., blir "klimaet" i klasserommet og overfor hverandre viktig.

Et siste område jeg vektlegger første skoledag, er å bli fortest mulig "kjent" med elevene. Det vil da være snakk om rent administrative forhold, som fagbakgrunn, skoler i/utenfor fylket, tilrettelegginger, digitale vaner, kontaktdetaljer osv. Det er også en glimrende mulighet for kartlegging, tenker jeg. Elevene skriver en stiloppgave, uten noen påvirkning, og får dermed gitt en pekepinn på egne ferdigheter og hvor vi skal starte. En utilsiktet konsekvens av de temaer jeg har valgt, har skrivingen også avdekket elever med andre utfordringer enn de rent faglige, som sosial angst, mobbehistorikk m.m., som er kjekt å vite om så tidlig som mulig.

En hyggelig gest til elevene, plukket opp fra min egen historielærer på gymnaset, er å skrive brev til seg selv. De svarer på noen gitte punkter på et ark, som forsegles i en konvolutt og oppbevares i min skuff til siste skoledag. Innholdet i brevet synliggjør for elevene hvor langt de har "reist" på det ene påbyggsåret. Det blir ofte rungende latter ved gjennomlesing, og kan anbefales alle klasser på videregående, ikke minst, der tidsrammen er lenger.

Undervisningsfoiler
PowerPoint-dokumentet benyttes ikke første skoledag, da jeg ønsker mest mulig direktekontakt med elevene. Dokumentet legges imidlertid ut på læringsplattformen (og i år på bloggen), slik at elevene kan se på det når de kommer hjem eller for nye elever som kommer senere.

Generelt for dagen, er at den legges opp etter "gi og ta"-prinsippet. Det fungerer fint.


                              

Skriveoppgave
Noe ingen elever (så langt) har forventet, er stilskriving første dag. For meg har det blitt en selvfølge. Å gå igang med en gang, avdekker startnivået på opplæringen og gjør det mulig å legge en progresjonsplan. I tillegg underbygger skrivingen alt jeg har snakket om denne dagen - det er et tøft studium.
Brev til nærmeste
Jeg har bestemt meg for å sende med elevene et brev de kan gi til sine nærmeste. De velger selv hvem "nærmeste" er, eller hvem i sin krets som trenger å lese et slikt brev. Tanken er at det skal gi elevene forståelse for skoleårets krav og innhold, samtidig som de gis rom og støtte av personene rundt seg. Brevet er det siste jeg gir elevene før de går for dagen. Siden dette gjøres for første gang, må erfaringene deles senere.
Lekser
Elevene får i lekse å gjøre ferdig skriveoppgaven, samt følge bloggen og Twitter-kontoen "3PBTA_ARVS". De sender også en e-post til meg med sine kontaktdetaljer. Til slutt gis de en leselekse - "Påbygg - Himmel eller helvete?", forfattet av et tidligere kull.Et tips til slutt: Øv på å lære deg navn fort 

Jeg kjører én - 1 - runde med navn etter å ha ønsket dem velkomne. Etter det skal navnene huskes resten av skoleåret. For meg, innebærer det følgende:

Jeg noterer hvert fornavn etterhvert som de presenterer seg, på et ark etter plassering i rommet. Deretter benyttes enhver anledning til å bruke navnene gjennom dagen (og smugtitte på arket når det trengs). Repeterer når "Litt om meg"-skjemaene gjennomgås.

Kun én runde med navn, gir utrolig uttelling blant elevene og kan virkelig anbefales! 


Første skoledag
Hvor lenge holder vi på, tenker du kanskje? Vi begynner kl. 09.00 med opprop og avslutter stilskrivingen ca. kl. 13.30. Ingen grunn til at første dag skal være noe annet enn en skoledag!


...og slik er min første skoledag...


2 kommentarer:

  1. Etter å selv ha gått dette året, kan jeg si med hånden på hjertet at det er det mest minnerike og innholdsrike året i min skolegang så langt. Både på godt og vondt!! Reisen fra start til slutt, har åpnet utallige dører, og hva man ikke trodde var mulig har vist seg å være det motsatte :) Lykke til med et nytt og spennende skoleår! Både for lærere og elever :)

    SvarSlett
  2. Og året er absolutt verdt strevet og all jobbingen

    SvarSlett